Na festivale Lubušské filmové leto v poľskom Lagowe získal film Pokoj v fuši cenu

Na filmovom festivale krajín strednej a východnej Európy Lubušské filmové leto v poľskom Lagowe majú slovenské filmy každoročne bohaté zastúpenie. Na 39. ročníku tohto podujatia, ktoré sa konalo v termíne od 20. do 27. júna, získali dva z nich významné ocenenia. Jedným je divácky úspešný celovečerný debut Vlada Balka Pokoj v duši a druhým na festivaloch oceňovaný dokument Mira Rema Arsy-Versy.

Film Pokoj v duši režiséra Vlada Balka sa premietal v hlavnej súťaži festivalu, kde získal cenu Juliusza Burskeho. Dokument Arsy-Versy bol vo svojej súťažnej kategórii dokumentárnych filmov ešte úspešnejší. Stal sa držiteľom hlavnej ceny, Zlatého hrozna, ktoré dostal za „originálnu tému filmu, moderný a lakonický spôsob filmovej narácie a za zaujímavú kameru“. Cenu Zlaté hrozno v hlavnej súťaži získala poľská snímka Zero režiséra Pavla Borowskeho.

Okrem oboch ocenených filmov sa na poľskej prehliadke v Lagowe s dlhoročnou tradíciou premietali aj ďalšie slovenské filmy. Uvedené boli prevažne dokumenty, a to Mesiac v nás Diany Fabiánovej, Slepé lásky Juraja Lehotského, Osadné Marka Škopa, Hranica Jara Vojteka a hraný debut Jakuba Kronera Bratislavafilm. Z VŠMU Bratislava sa premietli dokument Afganské ženy za volantom Sahray Karimi, animovaný film Chyťte ho! Borisa Šimu a pásmo vybraných krátkych filmov. Zastúpenie mala Slovenská republika aj v dvoch porotách. V hlavnej porote o víťazovi rozhodovali Jerzy Kapuścyński (predseda poroty, Poľsko), Radovan Holub (Česká republika), István Krasztel (Maďarsko), Leszek Wosiewicz (Poľsko) a za Slovensko generálny riaditeľ Slovenského filmového ústavu (SFÚ) Peter Dubecký. V porote dokumentárnych filmov bol slovenským reprezentantom filmový teoretik a estetik Peter Michalovič, jej zloženie ďalej tvorili Wanda Mirowska z Poľska a Gediminas Jankauskas z Litvy.

Filmový festival Lubušské filmové leto (Lubuskie Lato Filmowe) vznikol v roku 1969 v meste Lagów ako prehliadka poľského hraného filmu. Od roku 1990 sa z neho stal medzinárodný filmový festival s dôrazom na snímky z postkomunistických krajín strednej a východnej Európy. Počas jeho 39. ročníka mohli diváci vidieť okrem poľských a slovenských filmov aj snímky z Českej republiky, Maďarska, Ruska, Ukrajiny, Litvy, Bieloruska, Dánska Nemecka a Rakúska. Súčasťou prehliadky sú každoročne aj diskusné fóra, semináre a stretnutia s tvorcami. Slovenské snímky boli na festivale v Lagowe úspešné už aj v minulosti. V roku 2006 si cenu Strieborné hrozno zo súťaže odniesla Zuzana Liová za film Ticho (2006) a Cenou klubu filmovej kultúry porota odmenila dokument Marka Škopa Iné svety (2006). Mimoriadnej obľube sa v Lagowe teší režisér Martin Šulík, ktorý si z predchádzajúcich ročníkov festivalu doteraz odniesol ocenenia za filmy Všetko, čo mám rád (1992), Záhrada (1995) či Orbis Pictus (1997).